Årsmöte 2009-02-21

Postat av Razer 
Årsmöte 2009-02-21
January 10, 2009 02:24PM
Önskemål och punkter till årsmötet lämnas i denna tråd.
Re: Årsmöte 2009-02-21
October 16, 2009 05:55AM
Tidigmorgonsurfande, om det är någon ursäkt att jag hittar såpass gamla trådar...

Protokollet, kommer det offentliggöras? smiling smiley
Re: Årsmöte 2009-02-21
October 19, 2009 07:00AM
Dracc Skrev:
-------------------------------------------------------
> Tidigmorgonsurfande, om det är någon ursäkt att
> jag hittar såpass gamla trådar...
>
> Protokollet, kommer det offentliggöras? smiling smiley


Skickar upp det ikväll om jag inte lyckas glömma bort det. smiling smiley
Re: Årsmöte 2009-02-21
October 20, 2009 11:00PM
Quote
Årsmötesprotokoll, 2009
Årsmöte, 2009-02-21

Närvarande:
Johan Augustinsson
Karl Gustafsson
Anders Carling
Peter Andersson
Robert Ohlzon
Kristoffer Forsgren
Tommy Andersson
Kim Johansson
Martin Lagesson
Pontus Karlsson
Jimmy Sandberg
Andreas Svensson
Erik Carling

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året
8. Revisorernas berättelse för förra året
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Årets verksamhetsplan
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. Val av årets styrelse
13. Val av årets revisor
14. Val av årets valberedare
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

§1 Ordförande Johan Augustinsson förklarar mötet öppnat
§2 Ingen invänder mot mötets behörighet.
§3 Anders Carling väljs enhälligt som mötets ordförande.
§4 Karl Gustafsson väljs enhälligt som mötets sekreterare
§5 Kristoffer Forsgren och Erik carling väljs enhälligt som justerare för protokollet.
§6 Sittande ordförande Johan Augustinsson läser upp årets verksamhetsberättelse, mötet har inga invändningar.
§7 Anders Carling redovisar för årets ekonomi, mötet har inga invädningar.
§8 Anders Carling redovisar revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret. Revisorerna har inga invädningar mot styrelsens arbete.
§9 Mötet godkänner avgående styrelses arbete.
§10 Verksamhetsplanen fastslås till att fortsätta arrangera LAN-partyn och liknande arrangemang så som gjordes under det föregående året.
§11 Mötet godkänner styrelsens föreslagna budget för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen föreslår en medlemsavgift för 2009 på 20 kr vilket mötet godkänner.
§12 Robert Ohlzon väljs till ordförande. Martin Lagesson, Marie Karlsson, Anders Carling, Kalle Gustafsson, Peter Andersson och Johan Augustinsson väljs till styrelseledamöter, deras arbetsuppgifter tilldeles inom styrelsen.

§13 Peter Johansson och Lars Carling väljs som revisorer.
§14 Kristoffer Forsgren väljs som valberedare.
§15 En fråga kring om eventuella större inköp är planerade inför året tas upp, då det inte finns något specifierat budgetutrymme för dylika. Anders Carling svarar att i detta nu finns inga planer kring några större inköp.
§16 Mötet avslutas
Beklagar men endast registrerade användare får skriva inlägg på detta forum.

Klicka här för att logga in