Styrelsen

Lavas styrelse för år 2018 består av följande personer.