Styrelsen

Lavas styrelse för år 2019 består av följande personer.