Revisorer

Lavas revisorer för år 2019 är följande personer.